Hem  |

Information  |

Avdelningar  |

Medlemmar  |

Kontakt


Förskoleforum med föräldrainflytande

- En stödförening för Björkbackens Förskola

Förskoleforum har en anslagstavla i hallen mitt emot Lille Skutt. På anslagstavlan kan ni, efter varje möte, läsa om vad som diskuterades på föräldrarådets senaste möte. Där finns även namnen på de föräldrar som är representanter på de olika avdelningarna. Ni är välkomna med era förslag.

Vår målsättning är:

I samarbete med Förskolan stödja verksamheten. Det kan innebära kontakt och påtryckningar på myndigheter etc.
Tillvarata föräldrarnas intressen och fungera som en kanal för åsikter och information. 
Kunna ge information och stöd till  "nya föräldrar"
Varje avdelning bör ha vardera två representanter. Möte för dessa sker två gånger per termin. Representanterna fungerar som kontaktpersoner. 
Diskutera pedagosiska frågor , verksamhet samt mål

Ni kan nå oss i Förskoleforum
genom att maila till oss.

 

 

 

Webbmaster

 .

Björkbackens förskola AB | Vinstavägen 50 | 162 70 Vällingby | 08-795 66 57 .