Hem  |

Information  |

Avdelningar  |

  |

KontaktInskolning

Du och ditt barn får lära känna
 förskolan tillsammans

Somliga barn behöver mer tid på sig än andra. Ni får räkna med att det kan ta mellan 2-3 veckor om barnet ej varit på förskola tidigare. Inskolningen planeras av personalen på avdelningen i samråd med dig som förälder. Första dagen besöker ni förskolan endast någon  timme. Efterhand förlängs tiden och mot slutet av invänjningen är barnet på förskolan den tid som det normalt kommer att vistas i gruppen. Ni kommer att få ett invänjningsschema på avdelningen.

På småbarnsavdelningen "Lilla Ludde" har vi invänjning i små grupper. Inskolningen avslutas när ditt barn känner sig tryggt utan din närvaro. Tänk gärna på att första veckan efter invänjningen  är det särskilt viktigt att ni lämnar barnet till "er" personal.
Isamband med starten har vi ett inskolningssamtal.

Första tiden på förskolan kan kännas jobbigt för föräldrarna, särskilt för mamma/barn (separation) Känner du dig det minsta orolig så ring oss! 
Hellre en gång extra!!!! 

Fråga allt som du vill fråga om och som du funderar över, vi vet att det ibland kan kännas extra jobbigt  att lämna sitt barn. Tala med oss om det du tycker att vi behöver veta om ditt barn, det kan underlätta för oss för att ditt barn ska känna sig trygg och känna sig förstådd. Ditt barn kanske har sina egna ord för olika saker, skriv ner en liten ordlista.

  .

Björkbackens förskola AB | Vinstavägen 50 | 162 70 Vällingby | 08-795 66 57 .