Hem  |

Information  |

Avdelningar  |

  |

Kontakt


Pedagogik

Vår pedagogiska verksamhet bygger på fasta rutiner och aktiviteter (sångsamlingar, lek och rörelse, musiklåda, natur och miljö, skapande aktiviteter). Dessa är inriktade på rätt åldersutveckling. 

Vi är välutbildade, har lång yrkeserfarenhet och arbetar efter Stockholms läroplan.
ALLA barn skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
Förskolan skall lägga grunden för ett
 livslångt lärande.
Verksamheten skall vara:

TRYGG
LÄRORIK
LUSTFYLLD

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Det pedagogiska arbetet innehåller många olika uppgifter för barnens omsorg och fostran. I leken både inomhus och utomhus, tränas umgänge med kamrater och vuxna. leken ger utrymme för skapande verksamheter, fantasier och experimenterande med olika material. Rörelse, dans, rytmik, regel- och sånglekar är viktiga inslag.

 

  .

Björkbackens förskola AB | Vinstavägen 50 | 162 70 Vällingby | 08-795 66 57 .