Hem  |

Information  |

Avdelningar  |

  |

Kontakt

x
Välkommen till oss på 
Stampe, 5-års gruppen.
Våra pedagogiska tankar bygger på:
 
 
 
Genom en skapande och utvecklande miljö anpassad för 5 åringar tillåts de att uttrycka tankar och åsikter. De får därmed en möjlighet att påverka sin dag.
Barnen ska utveckla en gruppkänsla och lära sig att ta hänsyn till varandra genom fri lek, gemensamma grupplekar och sysselsättningar. 
Ge dem en känsla av samhörighet och gemenskap 
Utveckla barnens personligheter genom den motoriska skickligheten, deras sinnen för färg, form och rytm, genom sång, musik och lekar samt olika slags material, pedagogiska spel, färg och lera. 
Orientera dem i närmiljön. 
Verksamheten på Stampe
Vårt mål är att stimulera det enskilda barnets utveckling till en harmonisk människa och ge det trygghet i tillvaron för att möta skolans värld.

Webbmaster

 .

Björkbackens förskola AB | Vinstavägen 50 | 162 70 Vällingby | 08-795 66 57 .